Förslag till sänkning af Tafvelsjön uti Umeå socken af Wsterbottens län upprättad vid syn enligt dikningslagen åren 1908-1912

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 10
Skala: 
1:4.000
Upphovsman: 
Wikström, Henning
År: 
1908 - 1912