Gävleborgs län: sammanställning av huvudresuItaten rörande jordbruket i länet 1958

Utgörs av en mapp med: Ett texthäfte med en sammanställning av huvudresuItaten rörande jordbruket i länet, inventering 1958 samt kartor. (hylla).

  • Antal brukningsenheter, bostäder
  • Ekonomibyggnader
  • Jordbrukare
  • Åkerareal, bestående på Iängre sikt ( reI. fördel.)
  • Åkerareal 1958 (absolut fo"rdelning)
  • Bladöversikt till ekonomiska kanan

1961, lantbruksnämnden i Gävleborgs län

Samling: 
Forskningsarkivets kartsamling
Placering: 
2.8
Upphovsman: 
Lantbruksnämnden i Gävleborgs län
År: 
1958