Generalstabens karta öfver Sverige, Böda, 1875

Anm: Del 30.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 36
Skala: 
1:100.000
Upphovsman: 
Generalstaben
År: 
1875