Generalstabens karta öfver Sverige, Östhammar, 1880

Anm: Del 92

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 36
Skala: 
1:100.000
Upphovsman: 
Generalstaben
År: 
1880