Generalstabens karta över Sverige, Skellefteå Burvik, 1926

Anm: Del 51, s.o. och s.v. Två kartor.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 38
Skala: 
1:100.000
Upphovsman: 
Generalstaben
År: 
1926