Geografisk och kommersiell karta över Sverige (södra delen)

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 20
Skala: 
1:675.000