Geographisk charta öfver Ströms socken uti Jemteland

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 4
Upphovsman: 
Törnsten