Hamnar i nedre Norrland, 1891-1917

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 61
Skala: 
1:20.000 & 1:50.000
Upphovsman: 
Kungl. Sjökarteverket
År: 
1891 - 1917