Jernvägskarta öfver norra & mellersta Europa, 1873

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:14
Upphovsman: 
Zintl, F. G.
År: 
1873