Karta öfver de deIar af VesternorrIands- och Vesterbottens län som den af Riksdagen den 14 apriI 1886 beslutade jernvägen genomgår

Samling: 
Forskningsarkivets kartsamling
Placering: 
2.7
Skala: 
1:200.000
Upphovsman: 
Generalstabens Iitografiska anstaIt
År: 
1885 - 1886