Karta öfver de delar av Vesternorrlands- och Vesterbottens län, som den af riksdagen den 14 april beslutade jernvägen genomgår, 1885-1886

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:2
Skala: 
1:200.000
Upphovsman: 
Generalstabens litografiska anstalt
År: 
1885 - 1886