Karta öfver fältjenstöfningarne med trupper af olika vapen inom 3. militärdistriktet 1881

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:5
Skala: 
1:100.000
År: 
1881