Karta öfver Frötuna och Länna skeppslag, östra delen, Stockholms län

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 42
Skala: 
1:50.000
Upphovsman: 
Rikets allmänna kartverk