Karta öfver Göteborgs och Bohuslän, 1858

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:6
Upphovsman: 
Topografiska corpsen
År: 
1858