Karta öfver Göteborgs och Bohuslän, norra delen, 1859

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:6
Upphovsman: 
Topografiska corpsen
År: 
1859