Karta öfver Jönköpings, Kronobergs och Blekings höfdingedöme, 1809

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:5
Skala: 
1:300.000
Upphovsman: 
Hällström, C. P.
År: 
1809