Karta öfver Kopparbergs län i sex blad, 1879

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 47
Skala: 
1:50.000
Upphovsman: 
Generalstaben (Generalstabens topografiska afdelning)
År: 
1879