Karta öfver Kronobergs län och Blekinge län

Medföljer M. Höjer: Konungariket Sverige.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:5
Skala: 
1:500.000
Upphovsman: 
Generalstaben