Karta öfver provinsen Gestrikland hörande till Gefleborgs län, 1857

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:2
Upphovsman: 
Åhrman, J. E.