Karta öfver Scandinavien 1810-1837

Karta öfver Scandinavien utvisande de kanalarbeten, strömrensningar, hamnbyggnader, befästningar och wäganläggningar som blifvit verkstälde från 1810 till 1837

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:1
Upphovsman: 
Whitelock, C. O.
År: 
1810 - 1837