Karta öfver Westerås län, 1841

Två exemplar finns.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:4
Skala: 
1:200.000
Upphovsman: 
Topografiska corpsen
År: 
1841