Karta över Halmstad och Tylösand med gaturegister och beskrivning, 1953

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:6