Kungliga automobilklubbens turistkarta över Sverige, blad 8 b, 1926

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:2
Upphovsman: 
Generalstabens litografiska anstalt
År: 
1926