Malmöhus län, Atlas öfver Sveriges län och städer, 1878

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:6
Skala: 
1:400.000
Upphovsman: 
Roth, Magnus
År: 
1878