Plan von Mitau, Jelgava, 1903

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:12
Upphovsman: 
Hertel, J.
År: 
1903