Reskarta öfver södra och mellersta Sverige

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:1
Skala: 
1:250.000
Upphovsman: 
Söderberg, C. F.