Savolax och Karelens eller Kuopio Höfdingedöme

Samling: 
Forskningsarkivets kartsamling
Placering: 
8.10
Upphovsman: 
Hällström, C. P.