Sjögränsen från det inre af Idefjorden till Nord-Hällsö och Kumlet på Gylteholmar, 1898

Anm: Två exemplar finns.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 82
Skala: 
1:50.000
Upphovsman: 
Norges geografiske Opmaaling
År: 
1898