Sju kartor över Norden med utmärkta fyndplatser m.m.

Anm: Stort format, förvaras separat.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:14