Skellefteå, konceptblad 1921

Anm: s.v., 51. Innehåller Hallströms egna anteckningar.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 40
Skala: 
1:50.000
Upphovsman: 
Rikets allmänna kartverk
År: 
1921