Sveriges communicationer med hänseende till postväsendet, jernvags- och telegraflinier, canaler, vägar m.m. 1860

Samling: 
Forskningsarkivets kartsamling
Placering: 
6.3
Upphovsman: 
Mentzer, T. V.
År: 
1860