Sveriges geologiska undersökning, bladet Fånö, 1862

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 49
Upphovsman: 
Erdmann, Axel & Törnebohm
År: 
1862