Sveriges geologiska undersökning, bladet Lindsbro, 1861-1863

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 50
Skala: 
1:50.000
Upphovsman: 
Erdmann, Axel
År: 
1861 - 1863