Sveriges geologiska undersökning, bladet Skattmansö, 1861-1863

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 50
Upphovsman: 
Erdmann, Axel & Hummel, David
År: 
1861 - 1863