Topografiska corpsens karta öfver Sverige, Malmö, 1860

Anm: Del 1.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 22
Skala: 
1:100.000
Upphovsman: 
Topografiska corpsen
År: 
1860