Upland, Upsala och Stockholms län. Upsala erkestifts södra del på grund af topografiska och ekonomiska karteverken och offentliga handlingar, 1871

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:4
Skala: 
1:400.000
Upphovsman: 
Larsson, J. M.
År: 
1871