Väggkarta öfver Sverige, Norrbottens län, 1909

Anm: Fyra blad av sex. Innehåller Hallströms egna anteckningar.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 5
Skala: 
1:250.000
År: 
1909