Västerbottens län

Västra och sydöstra delen (två kartor).

Södra Västerbotten (ej kusten), stadskartor över Umeå & Skellefteå.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 9