Wärmdö skeppslag, östra delen, 1907

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 43
Skala: 
1:50.000
Upphovsman: 
Rikets allmänna kartverk
År: 
1907