Folkräkningar

Bestånd

  • Folkräkningarna för hela riket åren 1860 - 1870 samt 1920

Om folkräkningar

SCB inrättades 1858. Vart tionde år 1860 - 1940 samt åren 1935 och 1945 företogs folkräkningar, vilka grundade sig på nominativa utdrag ur husförhörslängder och senare församlingsböcker utom för Stockholm och Göteborg (från 1870) där räkningarna baserade sig på folkräkningslistor som innehåller uppgifter från rotemännen samt uppgifter ur mantalsböcker och folkregister.

Utdragen avser de förhållanden som rådde i församlingarna vid slutet av folkräkningsåret men innehåller inte samtliga uppgifter i originalhandlingarna. I regel upptas endast personernas namn, hemvist, yrke, födelseår och födelseort. Utdragen för år 1860 innehåller beträffande födelseort utom församlingen endast uppgifter om länet, men fr o m 1870 anges även födelseförsamling inom respektive län. Beträffande födelsedata finns i utdragen t o m år 1920 i regel endast året angivet och först år 1930 lämnas fullständiga uppgifter om födelsedatum.

Digitaliserade folkräkningar (NAD)