Harmens register

Riksarkivets register över bruksprivilegier och resolutioner, kallas också Harmens register, eftersom det ursprungligen upprättades av aktuarien och bergmästaren Lars Harmens på 1730-talet. Registret har därefter kompletterats och innehåller uppgifter fram till 1860-talet. Det är ordnat alfabetiskt efter de olika bruksanläggningarna och ger hänvisningar till olika arkivserier i Bergskollegiets arkiv; registratur, koncept, privilegier, domar, resolutioner och inkomna kungliga brev.