Klippsamlingar

Vännäs köping. Samlingen omfattar tiden 1920 - 1973 och är sammanställd av Vännäs köpings kommunalnämnds ordförande K A Johansson och hans son Olle. Förutom pressklippen som i huvudsak speglar lokala händelser ingår där också samlingar av ransoneringskort och valsedlar.

Nordmaling. Samling som i huvudsak bygger på Västerbottens Folkblads lokalredaktör Hjalmar Lundbergs bidrag till tidningen. Tidsomfattningen är 1905 - 1973 med tyngdpunkt på perioden 1937 - 1973.

Tornedalen. Omfattande pressklippsamling från Nordkalottbiblioteket i Övertorneå. Största delen kommer från Norrbotten men där finns även inslag från grannländerna. Klippen omfattar tiden 1987 - 1993 och är ordnade enligt bibliotekens klassifikationssystem med tillhörande systematisk förteckning.