Samer och nybyggare

Rektor Nils Eriksson, född i Lövberg, Vilhelmina och verksam som folkskollärare i Vilhelmina under många år och senare som rektor i Järna, har gjort stora insatser som hembygdsforskare, framförallt när det gällt att göra uppteckningar av folkminnen. Dessa uppteckningar har till största delen lämnats till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, där materialet uppgår till mer än 10 000 sidor med foton, teckningar och texter. 1978 blev han filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet. En del av hans material finns hos Folkrörelsearkivet i Västerbotten och nu även som mikrofiche hos Forskningsarkivet. Det omfattar till största delen originalanteckningar från åren 1923 - 1946. Bland de ämnen uppteckningarna behandlar kan nämnas Lapska offerplatser, Folkmedicin, Handelsfärder till Norge, Nödåret 1867, Postgången, Fatmomakke kyrkplats historia och När barnen auktionerades bort. Dessutom innehåller materialet fotografier, teckningar, biografier och kartor som belyser samernas och nybyggarnas liv i Lövberg, Röberg och Kultsjölandet.