Stockholms adresskalender

Förutom annonsavdelning innehåller kalendern en adressavdelning uppdelad i namn - och yrkesregister. Där finns också ett s k nyfikenhetsregister som upptar samtliga taxerade fastigheter, tomter och åbyggnader och deras ägare enligt årets mantalsförteckningar med angivande av i vilket kvarter fastigheten är belägen, vilket då ger en hänvisning till egendomsregistret där förutom uppgift om lagfarna ägare ges information om taxerings- och brandförsäkringsvärden. Kalenderavdelningen innehåller uppgifter om myndigheter, inrättningar, föreningar, sällskap, bolag, teatrar, tidningar mm. samt olika taxor, folkmängdsuppgifter och ordningsföreskrifter. Dessutom finns också en kartavdelning.

Forskningsarkivets mikrofiche omfattar åren 1823 - 1860 samt vart tionde år därefter t o m 1960.