Tyko Lundkvists samling

Hembygdsforskaren Tyko Lundkvist (1920 - 1988) från Mjösjö på gränsen mellan Nordmalings och Bjurholms kommuner ägnade större delen av sitt liv åt forskning om sin hembygd, vilket resulterat i utgivning av hembygdslitteratur på eget förlag. Bland hans tryckta arbeten kan nämnas hembygdsboken om Nordmalings och Bjurholms socknars historia, Brattsbackabygdens historia, Vännäs kommuns historia, Av ris och rot, bygdeutvecklingen längs Lögdeälven samt Öreälvens byar. Förutom det egna forskningsarbetet var Lundkvist även aktiv inom hembygdsrörelsen, ordförande i Ångermanlands Hembygdsförbund 1970 - 1987.

Han efterlämnade ett stort forskningsmaterial som finns deponerat på landsarkivet i Härnösand som enskilt arkiv A:171, Tyko Lundkvists samling. Arkivet omfattar 52 volymer avskrifter och kopior ur tryckta källor, skattelängder, domböcker mm, byordnade sammanställningar, släktutredningar, manuskript till artiklar och föredrag samt ett omfattande personregister på kort. Personregistret, som omfattar en betydande del av Ångermanlands befolkning från en lång tidsperiod (1413 -. 1951) har mikrofilmats och i form av fiche överlämnats som gåva till ett antal bibliotek och arkiv i Västerbotten och Västernorrland, däribland Forskningsarkivet.

Digitaliserat ur Tyko Lundkvists samling (NAD)