Projektarkiv 1. Butajira Neuroprojektet (1983-1996)

1983 startade ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet (institutionen för neurologi) och universitetet i Addis Abeba. Det finansierades från Sverige av SAREC (Swedish Agency for Research Collaboration) och hade ursprungligen initierats av ESTC (Ethiopian Science and Technology Commission). Projektets mål var att finna praktiska lösningar för diagnoser, behandling och omhändertagande av patienter med neurologiska sjukdomar och handikapp i Etiopien. Studien bedrevs inom ett område 15 mil söder om Addis Abeba Butajira med en befolkning som uppgick till 250 000 människor. Forskargruppen bestod av fyra svenska forskare knutna till Umeå universitet (två neurologer. en pediatriker och en klinisk genetiker) under ledning av professor Jan Ekstedt samt fyra etiopiska forskare med dr Redda Tekle Haimanot som projektledare.