Projektarkiv 12. Robertsfors bruk och samhälle under 1900-talet

Arkivet innehåller forskningsmaterial från projektet ”Robertsfors bruk och samhälle under 1900-talet”. ”Robertsforsprojektet” var ett tvärvetenskapligt projekt under 1980-talet vid Umeå universitet. Ett samarbete mellan institutionerna för historia, ekonomisk historia samt konstvetenskap. Projektets intention var att belysa det industriella Robertsfors historia genom olika delprojektet utifrån respektive institutions forskningsområden.och artiklar.

Huvuddelen av materialet i detta projektarkiv är från institutionen för konstvetenskap och består till största delen av kopierade arkivhandlingar från sent 1800- till tidigt 1900-tal. Materialet berör på olika sätt Robertsfors med omnejd. Den konstvetenskapliga delen av projektet drevs av Mats Ahnlund och Lasse Brunnström och resulterade i flertalet uppsatser, avhandlingar, publikationer och artiklar.

Arkivet förtecknat 2012-04-26 av Mathias Hellquist