Projektarkiv 2. Författarröst och lärobokstradition

1997 disputerade Sture Långström vid Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet på en avhandling med titeln Författarröst och lärobokstradition, En historiedidaktisk studie. Avhandlingsarbetet hade gått ut på att didaktiskt granska ett antal gymnasieläroböcker i historia utifrån huvudfrågorna vad, varför och hur. För att i någon mån tränga bakom läroböckernas tillkomst och ta reda på mera om författarna företogs dessutom intervjuer med tretton av de aktuella författarna. Intervjuerna företogs 1994 och 1995 och kompletterades med en andra intervjuomgång, en form av life story intervjuer under vintern 1996.

I projektarkivet ingår avhandlingens primärmaterial i form av bandinspelade intervjuer.

Materialet är tillgängligt för forskning.

Arkivet förtecknat 2004-03-15 av Ingegerd Stenström

Förteckning