Projektarkiv 3. Norrländsk valstatistik 1911-1936

Valstatistik över de röstandes yrke och partival i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs samt Kopparbergs län omfattar perioden 1911-1936 och är unikt så tillvida att de röstandes yrke och val av parti anges. I tabeller ges information om väljarnas deltagande och valskolk indelade i olika yrkesgrupper, grupperade enligt social tillhörighet. Uppskattningsvis rör det sig om 1000 sidor. Ursprungligen kommer materialet från Statistiska Centralbyrån. Donator är studierektor Lars Ricknell Umeå 1977.

Arkivet förtecknat av Ingegerd Stenström