Projektarkiv 4. Alkoholpolitiska riksdagsmotioner 1900 - 1939

Primärmaterial rörande riksdagsledamöternas motionsaktivitet åren 1900 - 1939 framtaget av Rolf Fredriksson som underlag till en trebetygsuppsats i rättskunskap och statskunskap 1977. Materialet har strukturerats och sammanställts på stora pappersark. Fredriksson som även arbetade som vikarierande skötare vid Umedalens sjukhus hade för avsikt att fördjupa sina studier och insamla mera material som underlag för ett avhandlingsarbete. Han avled dock redan 1993.

Docent Lars Ricknell har tagit hand om det insamlade materialet och även gjort en replik av Fredrikssons studie på vissa punkter. Materialet har sedan överlämnats till Forskningsarkivet där det nu är tillgängligt för forskning.

Arkivet förtecknat 2000-12-20 av Ingegerd Stenström

Förteckning